آیین نامه هیأت امنا برای برگزاری مراسم مذهبی

آیین نامه هیأت امنا برای برگزاری مراسم مذهبی در حسینیه حضرت آیت الله سامت (ره)

۱- مراسم صرفاً جهت برگزاری آیین های مذهبی همچون سالروز ولادت و شهادت ائمة  اطهار صلوات الله  علیهم و موارد مشابه و در ایام نزدیک به روزهای مزبور ارائه می گردد. همچنین برگزاری مراسم ختم انعام ، دعا و موارد مشابه و زواری حاجیان بیت الله الحرام و جشن های تکلیف برای تازه مکلفان بلامانع است. لذا هیات امنا از برگزاری مراسم ختم و یادبود مؤمنین و مؤمنات و دیگر مراسم متفرقه به خصوص سیاسی در این مکان معذور است.

۲- هر گونه فعالیت سیاسی له یا علیه هر جناح در خلال مراسم ممنوع است.

۳- ورود هر گونه آلات و ادوات موسیقی و اجرای ضبط شده آن در خلال مراسم ممنوع است.همچنین بنا به فتاوی اکثر مراجع عظام تقلید ایدهم الله تعالی از کف و دست زدن در این مکان(حسینیه) در خلال مراسم پرهیز گردد.

۴- صرفاً ملبسین به لباس روحانیت و مادحین اهل بیت و سخنرانان مذهبی و در موضوعات مذهبی فقه امامیه و معارف اهل بیت به عنوان مجری و برگزار کننده مراسم باید توسط بانی دعوت گردند و حداقل دو روز قبل از مراسم به متصدی معرفی گردند. بدیهیست در صورت عدم صلاحدید هیأت امنا برای حضور شخص مزبور ، بانی باید از دعوت ایشان خودداری ورزد.

۵- سخنران و برگزار کننده خانم  برای مراسم بانوان به شرط رعایت شئون اسلامی به خصوص عدم استفاده از بلندگو در هنگام مولودی و مرثیه خوانی بلامانع است.همچنین فیلم و تصویر برداری از مجالس بانوان ممنوع و دوربین های حسینیه در این زمان قطع می باشد.

۶- تنظیم و تعهد میزان صدای بلندگوها برای عدم ایذاء همسایگان با هماهنگی متصدی با بانی مجلس می باشد.

۷- بانی متعهد می شود نهایت هماهنگی و همکاری را با متصدی جهت نظم مجلس اعم از ورود و خروج میهمانان، وسایل نقلیه پارک شده در جنب حسینیه ، استفاده از وسایل و تجهیزات حسینیه و پخش نذورات و پذیرایی بنماید.

۸- بانی متعهد می شود مکان حسینیه را از لحاظ صحت و نظافت وسایل و تجهیزات مانند ابتدای مراسم و موقع آغاز ، تحویل دهد.

۹- هر گونه پذیرایی صرفاً در مبادی ورودی حسینیه باید صورت پذیرد و از ورود خوراکی به حسینیه ممانعت به عمل آید. ترجیحا پذیرایی قبل از ورود در مبادی یا پس از خروج در ظروف در بسته به میهمانان ارائه گردد.

۱۰- بانی در صورت ورود ضرر و زیان به تجهیزات و وسایل حسینیه ضامن است.

۱۱- حفظ حرمت و شئونات اسلامی به خصوص حجاب شرعی مورد تقاضای هیأت امنا از بانی برای رعایت آن توسط میهمانان می باشد.

۱۲- صرفاً ساخت چای و شربت و جوشانیدن شیر در محل آشپزخانه حسینیه میسر و در صورت وجود غذا در برنامهء بانی ، پخش آن در هنگام خروج میهمانان از مبادی ورودی و خروجی میسر است.

۱۳- مبنای بهره برداری از مکان حسینیه به بانیان محترم صرفاً تأیید برگه ی حاضر در محل دفتر خیریه منعم (متولی حسینیه مرحوم حضرت آیت الله سامت (ره)) توسط یک نفر مرد بوده و با امضای این برگه توسط ایشان مسئولیت شرعی و قانونی تعهدات مزبور و هماهنگی با متصدی را بر عهده می گیرد.

۱۴- بانی می تواند جهت پوشش هزینه های برق ، گاز ، آب و نگهداری حسینیه نسبت به واریز مبلغی به شماره حساب 0100205540002 نزد بانک آینده (یا شماره کارت 6362147010002481 نزد همان بانک ) به نام موسسه نیکوکاری عاشقان مهر قزوین”منعم” (متولی حسینیه حضرت آیت الله سامت (ره)) اقدام نماید.

نام و نام خانوادگیشماره تماستاریخ و ساعت مراسم
نوع مراسممیهمانان
آقایانo     بانوانo    هر دوo

اینجانب ضمن امضای این برگه با شرایط مزبور موافقت دارم.

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس