حکم تو بر من رواست

روزی شیخ در محضر مرجع تام تشیع وقت، حضرت آیت الله سید محسن حکیم حضور داشتند که مطلبی مطرح می شود (ظاهرا مساله در خصوص لقطه ” اموال گمشده” بوده است ) و ایشان (مرحوم حکیم) می فرمایند در جاییکه شیخ باشد ، ما هیچ کاره ایم.

توضیح:خاطره ای از آقای حجت الاسلام حاج سید علی سیاه پوش

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس