حسینیه
ژانویه 17, 2018
تماس با ما
ژانویه 18, 2018

با ارتحال جانسور حضرت آیت الله سامت قدس الله نفسه الزکیه و با خالی ماندن بیت و جایگاه علمی و فقهی آن مرجع و فقیه نامدار که ملاذ و ملجاء شهر عالم پرور قزوین و تکیه گاهی برای حوزه های علمیه قزوین و امین و امانت داری برای مرجعیت تشیع در بیش از پنجاه سال در دارالمومنین قزوین بود ؛ با اصرار علما و فضلا به خصوص مرحوم آیت الله حاج سید عباس ابوترابی رحمه الله علیه و تواصی یار دیرین شیخ حضرت آیت الله بهجت اعلی الله مقامه ، از میان فرزندان شیخ که همه اهل علم بوده و هر یک به فراخور حال تلمذی را نزد شیخ و دیگر اعاظم حوزه های معظم فقهی کرده بودند ،  فرزند خلف ایشان آقای حاج شیخ محمد رضا به لباس روحانیت مفتخر و طلایه دار بیت و دفتر ایشان گردید.

دیری نپایید که بزرگان حوزه نیز ایشان را به عنوان یکی از اعضای هیئت علمیه حوزه برگزیده تا در کنار خدمات شایسته ایشان در نشر معارف دینی ، تدریس و تدرس در حوزه را همچون پدر ، پیشه خود سازند.

اکنون سال هاست که پس از پدر ، ایشان راه پربار او را ادامه و سعی بر پاگذاردن در صراط او اهتمام دارد.منقول است که مرجع تام و عام شیعیان حضرت آیت الله حاج سید علی سیستانی حفظ الله در جریان دیداری با مردم قزوین در نجف اشرف فرموده بودند که توصیه من به ایشان (آقای حاج شیخ محمد رضا)  آن است که همچون پدر طریقه وسطی را انتخاب کرده و در مسیر مستقیم حرکت کنند که به حمدلله آنچه تاکنون به ما رسیده است ، جز این نیست.

هم اکنون ایشان ضمن اقامه جماعت در مساجد ملاباشی(صبح)، النبی صل الله علیه و آله (ظهر) و امام حسن علیه السلام(مغرب) همچون پدر به درس و بحث اشتغال داشته و یک شنبه شب ها به تفسیر قرآن کریم در پس از اقامه نماز عشا می پردازند.

مراجعات عمومی مومنین جهت گره گشایی و دیونات شرعی و مسائل و احکام نیز در همان اتاقکی که شیخ پنجاه سال بیتوته داشت ، به همت ایشان ادامه داشته و به وصیت شیخ در روزهای شهادت اهل بیت عصمت و طهارت ، مراسم روضه در آن پایدار است.