خیریه
ژانویه 15, 2018
بیت معظم
ژانویه 17, 2018

حسینیه مرحوم حضرت آیت الله سامت قزوینی قدس الله نفسه الزکیه -زعیم پنجاه ساله حوزه علمیه قزوین و شیخ العلمای این دیار- در بنایی باشکوه و رفیع بالغ بر پانصد  متر مربع پذیرای حضور مومنان و ارادت مندان خاندان رسالت صلوات الله  علیهم گردید.

این حسینیه بر بنای قدیم بیت آن مرحوم که قریب به پنجاه سال محل رفت و شد علما ،صلحا و بزرگان و همچنین مکان جلوس و عبادات ایشان بود ، استوار گردیده است . آن منزل را خیّری از صلحای وقت (مرحوم حاج یحیی سلطانیه) به ثمنی بخس به مرحوم شیخ جهت آسایش و راحت ایشان بخشید تا شیخ با طیب خاطر به پرورش ذراری خویش به همراه صبیه مرحوم حجت الاسلام فاروقی (ره) که همسری نمونه و اسوه تقوی و اخلاق فاطمی بود بپردازد که هم اکنون هر یک از فرزندان به خصوص خلف صالح او -حجت الاسلام و المسلمین حاج شیخ محمد رضا سامت- منشا خدمات ارزنده در اجتماع گردیده اند.

IMG_20161030_231747