تماس با ما
ژانویه 18, 2018
یاد ایام
ژانویه 18, 2018

یکی از پنج مجتهد مسلّم زمان

مرحوم آیت الله حاج سید علی لواسانی (ره) “از شاگردان آقا سید ابوالحسن اصفهانی “می فرمود: اگر در جهان تشیع پنج نفر مجتهد مسلّم داشته باشیم ، قطعا یکی از آنان حضرت آیت الله سامت است.

توضیح: خاطره ای از  حجت الاسلام حاج شیخ محمد رضا سامت