بیت معظم
ژانویه 17, 2018
پنج مجتهد مسلم
ژانویه 18, 2018

آدرس خیریه منعم:

قزوین – خیابان نادری – کوچه شهید زرآبادی- روبروی مسجد ملاباشی- طبقه فوقانی حسینیه آیت الله سامت

02833234205

آدرس حسینیه:

قزوین – خیابان نادری – کوچه شهید زرآبادی- روبروی مسجد ملاباشی

آدرس بیت معظم (جهت پاسخگویی به سوالات و دیون شرعی ):

قزوین – خیابان عبید زاکانی – بن بست هشتم – بیت مرحوم آیت الله سامت

ساعات پاسخگویی- 9 صبح الی نماز ظهر

02833225617