دستان انتظار
ژانویه 20, 2018
شطرنج
ژانویه 20, 2018

چهلم مزار

این یادگار نامه به همت احفاد و اولاد مرحوم آیت الله میرزا رحیم سامت (ره) و به کوشش سرکار خانم مهندس باریک بین “از احفاد ایشان” در چهلم مزار شیخ تهیه گردید

حسب الحال مشتاقی

کتاب مزبور که حاصل حدود 10 سال تحقیق و جستجوی شرح خاطراتی از شیخ می باشد به همت اولاد و احفاد شیخ در سال 1395 رونمایی و همچنان در دست ویرایش و تکمیل می باشد

قسمت اول

قسمت دوم