حکم تو بر من رواست
ژانویه 27, 2018
آثار ماندگار
ژانویه 28, 2018

یاد ما هم کن

جمعی از مردمان شهر برای عرض حاجتی و تجدید دیداری و تقاضای نصح و کرداری در قم به دیدار آیت الله بهجت [عارف و مرجع وقت] شتافتند . ایشان پس از اتمام کلام و دیدار چون از اهلیت زائران مطلع می گردد ، چنین می فرماید که چون به قزوین رسیدید ، به خدمت شیخ درآیید و سلام من برسانید و دست شیخ را به نیابت از من بوسه ای دهید و دنباله رو ایشان باشید.

توضیح:خاطره ای از حجت الاسلام  حاج علی سیاه پوش