از مناقب ایشان بگویید
ژانویه 27, 2018
یاد ما هم کن
ژانویه 27, 2018

حکم تو بر من رواست

روزی شیخ در محضر مرجع تام تشیع وقت، حضرت آیت الله سید محسن حکیم حضور داشتند که مطلبی مطرح می شود (ظاهرا مساله در خصوص لقطه ” اموال گمشده” بوده است ) و ایشان (مرحوم حکیم) می فرمایند در جاییکه شیخ باشد ، ما هیچ کاره ایم.

توضیح:خاطره ای از آقای حجت الاسلام حاج سید علی سیاه پوش