مصاحبه سینا با شیخ
ژانویه 25, 2018
نماز کاسب
ژانویه 27, 2018
سال ماه روز مناسبت  قمری بانی وعده نوع شرح مناسبت سخنران مادحین
1396 1 22 13 رجب برنامه جاری حسینیه شب عمومی ولادت حضرت امیر علیه السلام آقای محمد غلامی
1396 1 23 14 رجب برنامه جاری حسینیه شب عمومی ولادت حضرت امیر علیه السلام
1396 1 24 15 رجب برنامه جاری حسینیه شب عمومی ولادت حضرت امیر علیه السلام
1396 2 10 3 شعبان برادران نعمتی شب عمومی ولادت امام حسین علیه السلام حجت الاسلام مفیدی
1396 2 11 4 شعبان برادران نعمتی شب عمومی ولادت حضرت عباس علیه السلام
1396 2 12 5 شعبان برادران نعمتی شب عمومی ولادت زین العابدین علیه السلام
1396 4 5 1 شوال برنامه جاری حسینیه صبح عمومی نماز عید فطر
1396 6 31 1 الی 12 محرم برنامه جاری حسینیه شب عمومی دهه اول محرم حجت الاسلام سالارفر آقای علی اکبر نازک کار
1396 7 11
1396 8 18 20 محرم حاجیه خانم  یزدی صبح خانوادگی اربعین آقای محمد حسین خدایایاوران
1396 8 18 20 محرم حاجیه خانم  قافله باشی شب خانوادگی اربعین حجت الاسلام حسنی آقای غلامی
1396 10 8 ظهر خانوادگی
1396 10 11 سید میثم زرآبادی شب خانوادگی یادبود
1396 10 15 سید میثم زرآبادی شب خانوادگی یادبود
1396 10 17 سید میثم زرآبادی شب خانوادگی یادبود حجت الاسلام فنایان
1396 11 10 18جمادی الاول برنامه جاری حسینیه عمومی فاطمیه اول حجت الاسلام سالارفر
1396 11 11 190مادی الاول برنامه جاری حسینیه عمومی فاطمیه اول
1396 11 12 20جمادی الاول برنامه جاری حسینیه عمومی فاطمیه اول
1396 11 28 30 جمادی الاول عصر زنانه فاطمیه دوم
1396 11 29 1 جمادی الثانی عصر زنانه فاطمیه دوم
1396 11 30 2 جمادی الثانی عصر زنانه فاطمیه دوم
1396 12 1 3 جمادی الثانی صبح عمومی فاطمیه دوم
1397 1 25 27 رجب آقای رفیعی عصر زنانه مبعث
1397 1 30 3 شعبان برادران نعمتی شب عمومی ولادت امام حسین علیه السلام حجت الاسلام سالارفر آقای محمد حسین خدایایاوران
1397 1 31 4 شعبان برادران نعمتی شب عمومی ولادت حضرت عباس علیه السلام
1397 2 1 5 شعبان برادران نعمتی شب عمومی ولادت زین العابدین علیه السلام
1397 1 6 خانوادگی عصر خانوادگی سالگرد حجت الاسلام یعقوبی
1397 1 7 خانوادگی ظهر خانوادگی سالگرد حاجیه خانم فاروقی