برنامه های حسینیه

درس گفتارهایی از نهج البلاغه
استاد خانم حقیقت جو

پنج شنبه ها از ساعت 10 تا 11:30

تدبر در قرآن
استاد خانم بهرامی
دوشنبه ها از ساعت 16 تا 17:30

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس