برنامه های حسینیه

درس گفتارهایی از نهج البلاغه
استاد خانم حقیقت جو

پنج شنبه ها از ساعت 10 تا 11:30

تدبر در قرآن
استاد خانم بهرامی
شنبه ها از ساعت 17 تا 19

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس