آیین نامه هیأت امنا برای برگزاری مراسم مذهبی

آیین نامه هیأت امنا برای برگزاری مراسم مذهبی در حسینیه حضرت آیت الله سامت (ره)

۱- مراسم صرفاً جهت برگزاری آیین های مذهبی همچون سالروز ولادت و شهادت ائمة  اطهار صلوات الله  علیهم و موارد مشابه و در ایام نزدیک به روزهای مزبور ارائه می گردد. همچنین برگزاری مراسم ختم انعام ، دعا و موارد مشابه و زواری حاجیان بیت الله الحرام و جشن های تکلیف برای تازه مکلفان بلامانع است. لذا هیات امنا از برگزاری مراسم ختم و یادبود مؤمنین و مؤمنات و دیگر مراسم متفرقه به خصوص سیاسی در این مکان معذور است.

۲- هر گونه فعالیت سیاسی له یا علیه هر جناح در خلال مراسم ممنوع است.

۳- ورود هر گونه آلات و ادوات موسیقی و اجرای ضبط شده آن در خلال مراسم ممنوع است.همچنین بنا به فتاوی اکثر مراجع عظام تقلید ایدهم الله تعالی از کف و دست زدن در این مکان(حسینیه) در خلال مراسم پرهیز گردد.

۴- صرفاً ملبسین به لباس روحانیت و مادحین اهل بیت و سخنرانان مذهبی و در موضوعات مذهبی فقه امامیه و معارف اهل بیت به عنوان مجری و برگزار کننده مراسم باید توسط بانی دعوت گردند و حداقل دو روز قبل از مراسم به متصدی معرفی گردند. بدیهیست در صورت عدم صلاحدید هیأت امنا برای حضور شخص مزبور ، بانی باید از دعوت ایشان خودداری ورزد.

۵- سخنران و برگزار کننده خانم  برای مراسم بانوان به شرط رعایت شئون اسلامی به خصوص عدم استفاده از بلندگو در هنگام مولودی و مرثیه خوانی بلامانع است.همچنین فیلم و تصویر برداری از مجالس بانوان ممنوع و دوربین های حسینیه در این زمان قطع می باشد.

۶- تنظیم و تعهد میزان صدای بلندگوها برای عدم ایذاء همسایگان با هماهنگی متصدی با بانی مجلس می باشد.

۷- بانی متعهد می شود نهایت هماهنگی و همکاری را با متصدی جهت نظم مجلس اعم از ورود و خروج میهمانان، وسایل نقلیه پارک شده در جنب حسینیه ، استفاده از وسایل و تجهیزات حسینیه و پخش نذورات و پذیرایی بنماید.

۸- بانی متعهد می شود مکان حسینیه را از لحاظ صحت و نظافت وسایل و تجهیزات مانند ابتدای مراسم و موقع آغاز ، تحویل دهد.

۹- هر گونه پذیرایی صرفاً در مبادی ورودی حسینیه باید صورت پذیرد و از ورود خوراکی به حسینیه ممانعت به عمل آید. ترجیحا پذیرایی قبل از ورود در مبادی یا پس از خروج در ظروف در بسته به میهمانان ارائه گردد.

۱۰- بانی در صورت ورود ضرر و زیان به تجهیزات و وسایل حسینیه ضامن است.

۱۱- حفظ حرمت و شئونات اسلامی به خصوص حجاب شرعی مورد تقاضای هیأت امنا از بانی برای رعایت آن توسط میهمانان می باشد.

۱۲- صرفاً ساخت چای و شربت و جوشانیدن شیر در محل آشپزخانه حسینیه میسر و در صورت وجود غذا در برنامهء بانی ، پخش آن در هنگام خروج میهمانان از مبادی ورودی و خروجی میسر است.

۱۳- مبنای بهره برداری از مکان حسینیه به بانیان محترم صرفاً تأیید برگه ی حاضر در محل دفتر خیریه منعم (متولی حسینیه مرحوم حضرت آیت الله سامت (ره)) توسط یک نفر مرد بوده و با امضای این برگه توسط ایشان مسئولیت شرعی و قانونی تعهدات مزبور و هماهنگی با متصدی را بر عهده می گیرد.

۱۴- بانی می تواند جهت پوشش هزینه های برق ، گاز ، آب و نگهداری حسینیه نسبت به واریز مبلغی به شماره حساب 0100205540002 نزد بانک آینده (یا شماره کارت 6362147010002481 نزد همان بانک ) به نام موسسه نیکوکاری عاشقان مهر قزوین”منعم” (متولی حسینیه حضرت آیت الله سامت (ره)) اقدام نماید.

۱۵- در صورت اجازه ستاد ملی کرونا که طبق ضوابط قوانین کشوری در حکم مصوبات شورای عالی امنیت ملی کشور می باشد برای برگزاری مراسم در حسینیه، بانی باید ضمن نظارت دقیق بر شیوه نامه های بهداشتی به خصوص پوشش ماسک ، رعایت فاصله گذاری اجتماعی، ضد عفونی و دیگر موارد ابلاغی در زمان برگزاری مراسم ، به موارد مزبور پایبند باشد. طبق فتاوی مراجع عظام تقلید ایدهم الله تعالی ، در صورت بروز آسیب در انتقال بیماری به دیگران ، فرد مزبور ضمان می باشد.

نام و نام خانوادگیشماره تماستاریخ و ساعت مراسم
نوع مراسممیهمانان
آقایانo     بانوانo    هر دوo

اینجانب ضمن امضای این برگه با شرایط مزبور موافقت دارم.

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس