اگر بخواهیم تعداد دقیق شاگردان ایشان را احصا کنیم شمار ایشان به صدها نفر خواهد رسید که ذیلا به اسامی چند تن از ایشان اشاره می رود:
 • شهید نصرت الله انصاری
 • مرحوم سید جلیل زرآبادی
 • مرحوم حسن لاهوتی
 • مرحوم هادی باریک بین
 • علی محمدی تاکندی
 • سید محمد موسوی خوئینی ها
 • علی صدیقی
 • سید مهدی حائری
 • مرحوم محمد باقر قمقامی
 • مرحوم محمد لشکری
 • هادی قدسی
 • محمد حیدری
 • سید علینقی حسینی
 • ابراهیم امیری
 • محمد رضا بروجردی
 • محمد حیدری قاسمی
 • دکتر حسین صفائی
 • سید مرتضی صفائی
 • سید مرتضی فاطمیان
 • مناهجی
 • صفر علی شهسواری
 • محمد رضا سامت
در طول عمر با برکت ایشان ، مرحوم شیخ با علما ، فقها و بزرگانی همنشین و همدوره بودند که از جمله آنها می توان به حضرات آیات و حجج الاسلام آقایان زیر را ذکر کرد:
 • محمد تقی بهجت
 • شیخ هاشم آملی
 • حبیب الله اراکی
 • محمد تقی بروجردی
 • جواد بروجردی
 • سید علی لواسانی
 • سید احمد شهرستانی
 • علی مشکوه اصفهانی
 • مرحوم شمس آبادی
 • مجتبی لنکرانی
 • ذوعلم اصفهانی
 • عبدالنبی کجوری
 • سید محمد کلانتر
 • میرزا احمد دشتی
 • محمود شریعت مهدوی
 • بدلا
 • محمد آخوندی
 • سید مرتضی خلخالی
 • آقا ضیا حاج سید جوادی
 • سید احمد صفایی
 • سید موسی مازندرانی
 • شریعت دهاقانی
 • علم الهدی
 • ابوالفضل اصفهانی
 • سید احمد عماد حاج سید جوادی
 • دکتر محسن شفایی
 • آقا بزرگ علوی
 • سید غلامحسین شکیبا
 • حسین قدسی
 • ابوالحسن شیرازی
 • میرزا جواد تهرانی
آثار قلمی ایشان که تاکنون به چاپ نرسیده است به شرح زیر است:
 • تقریرات مباحث خارج فقه آقا سید ابوالحسن اصفهانی در طهارت ، بیع و حج
 • تقریرات کامل دروس خارج اصول فقه مرحوم آقا ضیاء الدین عراقی
 • تقریرات خارج فقه آقا ضیاء الدین عراقی در غصب ، قضا و زکات
 • تقریرات خارج فقه مرحوم آیت الله نایینی در خیارات
 • تقریرات درس خارج فقه مرحوم میرزا ابوالحسن مشکینی در صلاه
 • تقریرات درس خارج اصول فقه آن مرحوم در مباحث حجیت ظن و اصل برائت