اجازات

مرحوم شیخ پس از کسب علوم فقهی در حوزه های مقدس قزوین و قم و اصفهان در حوزه علمیه نجف اشرف دو اجازه مهم فقهی از مراجع وقت کسب و سپس در مقام وکالت مراجع تقلید وقت ، اجازات متعددی در امور حسبیه از ایشان دریافت می دارد که ذیلا تصاویر آنها ارائه می گردد.

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس