از قلب من بخوان

جز شناختی دورادور ، مصاحبتی و مجالستی با  ایشان نداشتم و به واسطه ی همراهی در ماموریتی در محفلی  دقایقی با شیخ همراه بودم. به ناگاه شیخ روی به من کرد و سخنی راند که هر گاه در زندگی به فلان مشکلی برخوردی ، فلان ذکر را برای دفع آن از خاطر دور مسپار.

داستان این واقعه از این منظر که شیخ نه شناختی از من و به تبع از مشکل من نداشته است ، برایم عجیب آمد.

توضیح:خاطره ای از محافظ مرحوم آیت الله غلامرضا رضوانی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس