برنامه های حسینیه


یک شنبه ها بعد از نماز مغرب و عشاء جلسه تخصصی قرائت قرآن با حضور استاد بین المللی قرآن کریم (حاج سید مصطفی حسینی)

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس