مصاحبه رادیو قزوین با بیت معظم

مصاحبه رادیو قزوین(برنامه مشاهیر قزوین) با آقایان حاج کریم باریک بین (مصاهر) و دکتر سید مهدی سیاه پوش (نواده) آیت الله سامت (ره) در 27-12-1395

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس