یکی از پنج مجتهد مسلّم زمان

مرحوم آیت الله حاج سید علی لواسانی (ره) “از شاگردان آقا سید ابوالحسن اصفهانی “می فرمود: اگر در جهان تشیع پنج نفر مجتهد مسلّم داشته باشیم ، قطعا یکی از آنان حضرت آیت الله سامت است.

توضیح: خاطره ای از  حجت الاسلام حاج شیخ محمد رضا سامت

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس